Kurzy

Angličtina pro předškoláčky

Čeština pro cizince

Kurzy ruštiny

Kurzy němčiny

Kurzy angličtiny
Angličtina pro předškoláčky

Angličtina pro předškoláčky je určena pro děti od 3 do 6 let.

Ve skupinách je velmi malý počet dětí, takže výuka probíhá velice individuálně a je přizpůsobena potřebám a možnostem každého z dětí.

Díky moderní metodice a individuálnímu přístupu se děti hravou formou seznámí s prvními anglickými slovíčky, naučí se složit stručné věty a reagovat na jednoduché otázky v angličtině.

Veškerá výuka je vedena zkušeným pedagogem, probíhá formou hry a za použití obrázků, říkanek, písniček a soutěží.

Lekce trvají 45 minut a činnosti se v průběhu lekce střídají.

Pro bližší informace či objednání kurzu nás kontaktujte zde.

Nahoru
Čeština pro cizince

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé.

Nabízíme nejen individuální kurzy, ale i kurzy v menších skupinkách.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí českého jazyka. Důraz je kladen především na základní komunikační a dorozumívací dovednosti a dále na uvedení do české gramatiky.

Studium probíhá v kontextu českých reálií a české kultury za použití interaktivních komunikativních metod.

Pro bližší informace či objednání kurzu nás kontaktujte zde.

Nahoru
Kurzy ruštiny

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé.

Nabízíme nejen individuální kurzy, ale i kurzy v menších skupinkách, vhodné i pro firemní výuku zaměstnanců.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí ruského jazyka. Důraz je kladen především na základní komunikační a dorozumívací dovednosti a dále na uvedení do ruské gramatiky.

Studium probíhá v kontextu ruských reálií a ruské kultury za použití interaktivních komunikativních metod.

Pro bližší informace či objednání kurzu nás kontaktujte zde.

Nahoru
Kurzy němčiny

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé.

Nabízíme nejen individuální kurzy, ale i kurzy v menších skupinkách, vhodné i pro firemní výuku zaměstnanců.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí německého jazyka. Důraz je kladen především na základní komunikační a dorozumívací dovednosti a dále na uvedení do německé gramatiky.

Studium probíhá v kontextu německých reálií a německé kultury za použití interaktivních komunikativních metod.

Pro bližší informace či objednání kurzu nás kontaktujte zde.

Nahoru
Kurzy angličtiny

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé.

Nabízíme nejen individuální kurzy, ale i kurzy v menších skupinkách, vhodné i pro firemní výuku zaměstnanců.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí anglického jazyka. Důraz je kladen především na základní komunikační a dorozumívací dovednosti a dále na uvedení do anglické gramatiky.

Studium probíhá v kontextu anglických reálií a anglické kultury za použití interaktivních komunikativních metod.

Pro bližší informace či objednání kurzu nás kontaktujte zde.

Nahoru