Tlumočení

Konsekutivní      Simultánní      Tlumočení se soudním ověřením      Tlumočení po telefonu

Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu nebo při rozhovoru.

Poskytujeme tlumočení do všech evropských jazyků.
Tlumočení - konsekutivní

Konsekutivní      Simultánní      Tlumočení se soudním ověřením      Tlumočení po telefonu

Při konsekutivním tlumočení tlumočník počká, až řečník vysloví část svých myšlenek a poté poskytne tlumočníkovi dostatek prostoru, aby mohl předcházející pasáž shrnout a logicky přetlumočit.

Při větším počtu posluchačů lze využít i tlumočnickou techniku.

Jedná se většinou o tlumočení rozhovorů obchodníků, často při obchodním jednání, školení (možné i přímo ve výrobě), přednášky s menším počtem účastníků.

Nahoru
Tlumočení - simultánní

Konsekutivní      Simultánní      Tlumočení se soudním ověřením      Tlumočení po telefonu

Při simultánním tlumočení tlumočník tlumočí současně s projevem řečníka bez prodlevy.

Simultánní tlumočení patří k duševně nejnamáhavějším činnostem, proto je zapotřebí vždy nejméně 2 tlumočníků, kteří by se měli při tlumočení pravidelně střídat (cca po 20 minutách).

Často se takové tlumočení využívá na mezinárodních konferencích, kde řečníci přednáší ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci tlumočí v tlumočnických kabinách, nebo na tiskových akcích, prezentacích atd.

Nahoru
Tlumočení – Tlumočení se soudním ověřením

Konsekutivní      Simultánní      Tlumočení se soudním ověřením      Tlumočení po telefonu

Tlumočení se soudním ověřením může provádět pouze tlumočník zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Tlumočení se soudním ověřením se nejčastěji využívá při soudním jednání, na úřadě, u notáře či na svatbě.

Nahoru
Tlumočení – Tlumočení po telefonu

Konsekutivní      Simultánní      Tlumočení se soudním ověřením      Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu, či prostřednictvím skype se využívá v případě, kdy tlumočník, či jeden ze zúčastněných není přítomen hovoru. Využívá se často i v případě náhlého tlumočení bez možné předchozí přípravy tlumočníka.

Nejčastěji takové tlumočení využívají firmy, či jednotlivci při komunikaci se zahraničními partnery, nebo při rychlé telefonické domluvě v cizím jazyce.

Nahoru