Překlady

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

  Specializujeme se převážně na evropské jazyky.
  Za odborné překlady neúčtujeme žádné příplatky.
  Dodáme překlady ve standardním, expresním i HOT termínu vyhotovení.
  Spolupracujeme s rodilými mluvčími.
  Naši překladatelé, korektoři a tlumočníci mají letitou praxi, vysokoškolské vzdělání a odbornou způsobilost.
  Text k překladu je možné zaslat v libovolném formátu (MS Word, MS Excel, PDF, PPT, JPG atd.).
  Provádíme DTP úpravy textu.
  Využíváme CAT nástroje.
  Zkušební překlad v rozsahu max. do 1 NS vyhotovíme zcela zdarma.
  Garantujeme, že fakturovaná cena nikdy nepřevýší cenu uvedenou v cenové nabídce.
  Garantujeme naprostou diskrétnost.
Překlady - normostrana

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer.
U překladů se soudním ověřením se cena kalkuluje na fyzické strany.
Minimální účtované množství je 1 NS (250 slov).

Nahoru
Překlady - soudně ověřený překlad

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

Soudně ověřený překlad je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele prostřednictvím kulatého razítka a provázku.


Překlady se soudním ověřením se vyhotovují např. z
  Plné moci
  Výpisy z rejstříku trestů, či z obchodních rejstříků
  Doklady o vzdělání
  Rodné, oddací či úmrtní listy

Nahoru
Překlady – CAT nástroj

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

  U překladů nad 10 NS zpravidla využíváme CAT nástroje (např. Wordfast, Trados).
  Nejedná se o automatické počítačové překlady, jde o databázové programy, které pracují na bázi překladové paměti.
  CAT nástroje umožňují zachovat jednotnou terminologii a vytvořit překladovou paměť.
  CAT nástroje zohledňují opakování segmentů, čímž snižují celkovou cenu a zkracují termín dodání.

Nahoru
Překlady – DTP

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

Jedná se o jednoduchou grafickou úpravu textu např. z formátu PDF do formátu MS Word.
Důvodem takové úpravy je příprava textu pro využití CAT nástrojů.

Nahoru
Překlady – Obchodní podmínky

Normostrana      Soudně ověřený překlad      CAT nástroj      DTP      Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nahoru